• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG THCS LAM KIỀU- HUYỆN CAN LỘC - TỈNH HÀ TĨNH
 • Phan Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng văn sữ địa
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Quốc Ngoạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng sinh hóa thể
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng tổ tự nhiên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   tổ trưởng anh nhạc họa
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0949124365
  • Chức vụ:
   tổ trưởng văn phòng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website