• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG THCS LAM KIỀU- HUYỆN CAN LỘC - TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

K.H Năm học 2015- 2016

Kế hoạch của nhà trường năm học 2015- 2016

PHÒNG GD-ĐT CAN LỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS LAM KIỀU                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
           Số :   /BC-THCS LK                             Song Lộc, ngày 06 tháng 9 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 Căn cứ Chỉ thị 3131/CT- BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016;
Căn cứ Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015- 2016;
Căn cứ Hướng dẫn số 1522/SGDĐT- GDTrH ngày 10/9/2015 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về thực hiện nhiệm vụ dạy học năm học 2015- 2016;
Căn cứ kết luận số 01 của ban thường vụ Huyện Uỷ Can Lộc về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016;
Căn cứ HD Số 442 của phòng GDĐT Can Lộc ngày 20/8/2015 về HD thực hiện năm học 2015- 2016;
Căn cứ vào Nghị quyết của nhà trường, thông qua Hội nghị CBCCVC ngày 27/9/2015;
Trường THCS Lam Kiều xây dựng Kế hoạch năm học 2015- 2016 như sau:
   I. Đặc điểm tình hình
1. Tình hình nhà trường:
   - Năm học 2015-2016 trường có 16 lớp ( Khối 6: 4 lớp, khối 7: 4 lớp, Khối 8: 3 lớp, Khối 9: 5 lớp), tổng số  học sinh: 474 em, trong đó : Nữ: 251 (Tỉ lệ: 52,95%)
   -  Đội ngũ CBGV: 43 đồng chí, trong đó: Nữ: 27 đ/c (Tỉ lệ: 62,8%), CBQL: 2 đ/c, TPT đội: 1 đ/c, GV: 38 đ/c ( Tỉ lệ: 2,37), nhân viên hành chính: 3 đ/c.
   -  Trình độ: + QL và GV: Đại học: 32 đ/c ( tỉ lệ: 80 %), CĐ: 8đ/c ( tỉ lệ 20%)
                   + Hành chính: 3 đ/c đạt chuẩn trình độ trung cấp 100%.
   -   Đảng viên: 30 đ/c( Tỉ lệ: 69,7%)
2. Thuận lợi và khó khăn:
a/  Thuận lợi:
   - Trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 3 xã Song Lộc, Kim Lộc, Trường Lộc, đặc biệt được sự chỉ đạo sâu sát thường xuyên của Phòng GD-ĐT Can Lộc.
   - Đội ngũ CBGV hầu hết còn trẻ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi và có tỉ lệ trình độ đạt trên chuẩn cao, khá đồng đều về năng lực chuyên môn.
   - Cơ cấu đội ngũ hợp lý, thuận lợi trong bố trí chuyên môn.
   - Trong năm học vừa qua, trường đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt chất lượng GD toàn diện được nâng lên.
    - Đa số Học sinh chăm ngoan, có ý thức phấn đấu rèn luyện tốt.
    - Trường đóng trên địa bàn có truyền thống hiếu học, hầu hết các bậc phụ huynh đều quan tâm đến việc học hành của con cái, đồng thuận cao với các chủ trương, giải pháp của nhà trường.
   - Trường có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng cho 16 lớp học một ca và các phòng thực hành, thí nghiệm.
b/  Khó khăn:
   - Một số  CBGV chưa thực sự tâm huyết với nghề, còn chậm đổi mới phương pháp trong giảng dạy, nên trong quá trình sinh hoạt chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt tổ xã hội).
-         Một bộ phận học sinh còn lười học, phụ huynh thiếu quan tâm.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp thực hiện
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
- Vào cuối tháng 8, BGH đã chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục từng bộ môn phù hợp với đối tượng HS và đạt được yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Phân công phân nhiệm một cách phù hợp, sát đúng với năng lực trình độ của từng CBGV nhằm đạt hiệu quả giảng dạy tốt nhất.
2.  Thực hiện các hoạt  động dạy học
2.1.   Đổi mới PPDH; Nâng cao chất lượng GD đại trà:
-         GV thực hiện tốt việc soạn giảng sát với đối tượng HS và chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng  CNTT. – Sử dụng tốt phòng thí nghiệm, thực hành, luyện tập. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng “đổi mới căn bản toàn diện GD”.
-         Tập trung nâng cao chất lượng HSG, giáo dục chất lượng đại trà, phân loại HS, quan tâm và phụ đạo HS yếu kém một cách có hiệu quả.
-         Phát động phong trào thao giảng dự giờ trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 08/3 v.v.
2.2.   Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi: Ngay từ đầu năm học, thành lập các đội tuyển, Bố trí GV có năng lực CM, kinh nghiệm dạy bồi dưỡng HSG các khối. Mỗi đội tuyển BD ít nhất 30 buổi. Phấn đấu HSG xếp trước thứ 8 trong toàn huyện.
  2.3. Công tác tuyển sinh vào THPT: BGH chọn những GV có năng lực CM tốt, nhiệt tình giảng dạy để làm công tác chủ nhiệm lớp 9 cũng như dạy các môn dự kiến có thể thi vào lớp 10 THPT, cố gắng tăng thứ hạng trước 90 và không có môn nào xếp sau thứ 100 trong toàn tỉnh.
2.4.   Dạy tăng buổi:
-         Họp phụ huynh đầu năm thống nhất học thêm ba môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh với thời lượng: 18 buổi Toán, 18 buổi Văn, 14 buổi Tiếng anh nhằm ôn luyện bổ sung kiến thức cho HS để nâng cao chất lượng đại trà. Qua khảo sát chất lượng, BGH phân loại đối tượng HS, phân công GV dạy phụ đạo sát với từng đối tượng.
-         Các tổ nhóm phải XD chương trình dạy tăng buổi, trình chuyên môn phê duyệt và xem đó là pháp lệnh.
2.5.  Công tác kiểm tra, đánh giá : Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất. Nội dung kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn, trong từng khối lớp phải có các đề kiểm tra khác nhau để phù hợp với từng đối tượng.
- Chỉ đạo đánh giá xếp loại HS đúng với thông tư 58/BGD. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại phải có tác dụng khích lệ việc học tập của HS.
3.   Thực hiện các hoạt động giáo dục khác
3.1.  Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
 -  Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động NGLL đảm bảo các chủ đề theo nội dung chương trình quy định, nhằm giáo dục toàn diện HS.
-  Chỉ đạo GVCN làm tốt công tác sinh hoạt 15 phút đầu buổi, giờ sinh hoạt đội, đặc biệt là giờ sinh hoạt cuối tuần.
- Cuối tuần chỉ đạo GVCN sinh hoạt đánh giá, bình xét thi đua, đề nghị tuyên dương và phê bình dưới cờ thật cụ thể . Phải có biện pháp GD đối với những HS có biểu hiện không tốt trong tuần, nắm bắt kịp thời, phối hợp với Phụ huynh để cùng GD.
3.2.  Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục thể chất và hoạt động xã hội:
      Đẩy mạnh các hoạt động vui chơi tập thể, tạo ra các cuộc thi mang tính tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, lòng yêu quê hương Tổ quốc, xây dựng môi trường Xanh- Sạch- Đẹp, XD trường học thân thiện, HS tích cực.
3.3.  Tổ chức các Hội thi, cuộc thi:
    Tổ chức các đợt thi đua, hội thi văn nghệ, thể thao, nhân các ngày lễ như 20/11; 8/3; 26/3. Triễn khai các cuộc thi: Tìm hiểu và kể chuyện về Bác Hồ, về anh bộ đội, về biển đảo quê hương ... Tham gia tốt các cuộc thi của các cấp triễn khai, quan tâm triễn khai hưởng ứng tốt nội dung KHKT học sinh, giao chỉ tiêu mỗi tổ CM tư vấn hướng dẫn HS làm một sản phẩm về STKT có chất lượng.
4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
-   Tập trung bồi dưỡng đội ngũ về phẩm chất chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, thương yêu HS.
-         Các Giáo viên không ngừng tự học tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. BGH đã động viên, tạo điều kiện để các GV tham gia học các lớp học nâng cao trình độ, phấn đấu GV đạt trên chuẩn 85%
-   Tổ chức chuyên đề theo tổ nhóm một cách nghiêm túc : Mỗi tổ CM sinh hoạt 2 buổi/ 1 tháng và triển khai ít nhất 8 chuyên đề/ năm học, ngoài ra tham gia  SH Cụm chuyên môn liên trường.
-   Mỗi GV dạy thao giảng ít nhất 2 tiết trong đó tối thiểu có 1 tiết dạy máy chiếu, GV dự giờ hàng tuần một cách nghiêm túc, hiệu quả.
-    GV tham dự các lớp chuyên đề của ngành và cụm tổ chức, 100% GV tham gia giải các đề trong hệ thống ngân hàng đề do TBNV gửi về hàng tháng.
5.  Công tác xây dựng CSVC, mua sắm TBDH. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng NTM:   
 Thực hiện đúng theo pháp lệnh 34 và HD 1702, họp hội CMHS cho phép vận động thu các khoản và trích các nguồn đầu tư XD một số hạng mục chuẩn bị tốt về CSVC đảm bảo chuẩn sau 10 năm vào 2016- cụ thể :
 -   Tu sửa, phun sơn 100 bộ bàn ghế HS đảm bảo cho việc học của HS.
 -   XD thêm nhà xe cho HS với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng.
 -   Sơn lại các phòng học dãy nhà tầng (phía Đông- Bắc) quét vôi tường rào với tổng kinh phí khoảng 60 triệu đồng.
 -   Mua thêm 2 đài Catsete phục vụ cho quá trình dạy Tiếng anh, dạy nhạc.
-   Mua sắm thêm 5 máy vi tính bàn và một số tài liệu, thiết bị, hóa chất phục vụ cho dạy học. Sửa chữa lại 5 máy vi tính đã hỏng.
-   Phối hợp với chính quyền địa phương 3 xã, UBND huyện hoàn thiện việc quy hoạch tổng thể nhà trường đến năm 2030.
-   Tham mưu với chính quyền địa phương 3 xã Song Lộc, Kim Lộc, Trường Lộc xây dựng thư viện đạt chuẩn.   
6.   Công tác xã hội hóa giáo dục:
     Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học, hội CMHS, các dòng họ tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nhận thức và chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.
     Tăng cường các biện pháp giáo dục HS trong và ngoài nhà trường, thường xuyên gắn kết với Hội phụ huynh, với các cấp ngành có liên quan, tạo sự kết hợp giữa ba môi trường "Nhà trường - Gia đình và Xã hội ".
7.   Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng:
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường .
- Xây dựng kế hoạch một cách sát với thực tế của đơn vị và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ để đưa ra các quyết định khen, chê kịp thời theo từng thời gian cụ thể.
  - Tăng cường sự quản lý giáo dục học sinh, đặc biệt là GD về đạo đức, nền nếp sinh hoạt thông qua Tổng Phụ trách đội, các Đ/C GVCN lớp.
  - Trong quản lý chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thi đua, khen thưởng, chú trọng việc thanh, kiểm tra đột xuất, xử lí nghiêm những CBGV vi phạm qui chế CM, vi phạm các quy định của ngành, của trường đề ra.
-   Thực hiện tốt việc đánh giá KĐCL giáo dục, bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá một cách chính xác, qua đó nâng cao chất lượng GD.
8. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
     Tiếp tục chỉ đạo thực hiện  tốt các cuộc vận động: " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”; cuộc vận động "Dân chủ- kỉ cương- tình thương- trách nhiệm". Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nội dung, chương trình hành động cụ thể và có sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm theo từng tuần, từng tháng, từng kỳ, từng năm.
9.   Công tác thi đua, khen thưởng:
       Nhà trường coi trọng công tác thi đua, khen thưởng nhằm khích lệ thúc đẩy phong trào dạy và học. Kết hợp, chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi đầy đủ, chính xác, công bằng; đánh giá xếp loại và tuyên dương, khen thưởng kịp thời cũng như có những biện pháp cứng rắn đối với những CBGV nào không hoàn thành nhiệm vụ.
      Việc đánh giá thi đua khen thưởng phải dựa theo các tiêu chí qui định được lượng hoá bằng điểm và được đưa ra bàn bạc công khai trong hội nghị CBGV đầu năm .
III. Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch
1.     Kinh phí XD 141.000.000đ ( Gồm sữa chữa các phòng đa chức năng, mương thoát nước, xây bờ rào bị bổ, sơn lại các phòng học cũ phía Đông- Bắc)
2.     Kinh phí mua sắm: 68.000.000đ (Gồm mua trang TBDH và tài liệu CM)
3.     Kinh phí chi hoạt động chuyên môn: 282.715.000đ
3.  Kinh phí chi các hoạt động khác: 92.000.000đ
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Giám hiệu nhà trường:
-  Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định đối với hoạt động của trường phổ thông, các thông tư, văn bản hướng dẫn, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng các kế hoạch một cách sát đúng. Bám sát, chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả.
-  Phân công phân nhiệm cụ thể, phù hợp với năng lực của từng CBGV.
-  Luôn luôn học hỏi, chú trọng đổi mới công tác quản lý chỉ đạo.
-  Kiểm tra giám sát các hoạt động nhằm bổ cứu, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế của các tập thể, cá nhân trong nhà trường.
-  Tổ chức đánh giá, sơ tổng kết các hoạt động để điều chỉnh chỉ đạo, thúc đẩy.
2.Tổ chuyên môn:
       Phát huy vai trò trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn của tổ một cách có hiệu quả. Cùng với BGH nhà trường phân công phân nhiệm phù hợp với năng lực, trình độ CM của từng CBGV. Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm ít nhất mỗi tháng 2 lần, bao gồm XD KH hoạt động và tổ chức thực hiện. Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ CM nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ. Làm tốt công tác thanh, kiểm tra, đánh giá phân loại GV chính xác công bằng, khách quan. Chỉ đạo tổ viên tham gia tốt các hoạt động do các cấp ngành và nhà trường tổ chức.
3. Đối với Giáo viên, nhân viên:
Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả dạy học. Xây dựng mối đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   Trên đây là kế hoạch năm học 2015-2016 của trường THCS Lam Kiều- Rất mong được sự bổ cứu và quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo ngành./. 
 
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                            
 
                                                                             Trần Huy Công
 

Tác giả: Trần Huy Công
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết