Thông báo

Thông báo
Thông báo
 
Thông báo cho tất cả các đ/c Gv THCS Lam Kiều những ai chưa nộp phiếu kê khai nhân sự thì nộp gấp cho đ/c Bùi Hải vào ngày 01,02/6/2015, còn các đ/c đã nộp mà chua hoàn thành đầy đủ các thông tin thì bổ sung và gữi qua mail  Haiminh8833@gmail.com  để kịp thời hoàn thiện HS nộp phòng vào ngày 04/06 nhé. cần lưu ý một số điểm sau:
-         thông tin về lương
-         quan hệ GĐ
-         thông tin về các lần được thanh tra của cấp phòng
-         thông tin khên thưởng

Tác giả bài viết: BGH